Zástupci českého chemického průmyslu se sešli s kandidáty do Evropského parlamentu

Hlavním tématem setkání byla především potřeba zajištění konkurenceschopnosti evropského a především pak českého chemického průmyslu.

„Evropská unie stojí na prahu digitální a zelené transformace hospodářství. Pokud však má dojít k této transformaci při zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu a současně máme snížit závislost na dovozu energií a strategických materiálů, musí být zajištěna konkurenceschopnost evropského, potažmo českého chemického průmyslu,“ uvedl viceprezident Svazu chemického průmyslu ČR Daniel Tamchyna.

Chemický průmysl je klíčový pro výrobu solárních panelů, baterií, elektromobilů, elektroniky, léčiv, hnojiv, polymerů, paliv, maziv, dezinfekcí a dalších oborů, které jsou pro udržení ekonomické stability a růstu evropského hospodářství klíčové.

V souladu s Antverpskou deklarací pro Evropský průmyslový plán, ke které se Svaz chemického průmyslu připojil, jsou specificky významné následující body:

  • Zajistit dostupnost obnovitelné nebo nízkouhlíkové energie,
  • zajistit rovné podmínky s přihlédnutím ke geografické pozici střední Evropy,
  • zajistit stabilní podnikatelské prostředí,
  • zajistit rovné podmínky podpory a konkurenceschopnosti.

„Rádi bychom na toto setkání navázali a na podzim se sešli s nově zvolenými českými europoslanci, abychom s nimi spojili síly a našli tu nejoptimálnější strategii za udržení a budoucnost českého chemického průmyslu, bez kterého se jen těžko obejdeme,“ dodal ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ivan Souček.

Celý text prohlášení Svazu chemického průmyslu ČR k volbám do Evropského parlamentu naleznete v příloze: 2024_04_18_Statement pro CZ MEPs .