Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

Ostatní informace

Ke stažení:Jiné informace:


Společnost EPISPOL, a.s. aktuálně realizuje projekt Odsolení odpadních vod.
Předmětem projektu je zavedení inovativní technologie pro odstranění organické složky z proudu znečištěných odpadních vod, vznikajících při výrobě epoxidových pryskyřic, s následným využitím NaCl ve vyčištěné odpadní vodě , jako vstupní suroviny pro provoz Membránové elektrolýzy, umístěné v průmyslovém areálu.
Hlavními cíli projektu jsou:snížení znečištění a množství odpadních vod,
recyklace NaCl do související technologie
snížení zatížení areálové ČOV
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky.