Program pro absolventy vysokých škol

Absolventům vysokých škol nabízíme TRAINEE PROGRAM

Ve Společnosti je zaveden program pro čerstvé absolventy vysokých škol s chemickým zaměřením, který je součástí personální politiky firmy a navazuje na dlouholetou tradici úspěchů Spolku na poli výzkumu a vývoje. Všichni absolventi mají svého mentora, senior manažera, který aktivně podporuje jejich odborný a kariérní růst. Po ročním působení ve výzkumu čeká každého absolventa hodnocení vlastní práce, na níž závisí jeho další působení ve firmě. Úspěšným absolventům programu jsou nabízeny pracovní pozice především ve výzkumu, výrobních provozech a analytických laboratořích.

Cílem absolventského programu je zkvalitnit a zavést ve společnosti systém nástupnictví tak, aby jeho účastníci mohli do několika let od nástupu do zaměstnání zastávat samostatnou, seniorskou pozici.

 

Nabídka praxe studentům středních a vysokých škol s chemickým zaměřením

  • pozice: laborant v oddělení analytických služeb (pro studenty středních škol)
  • pozice: pracovník technického servisu výzkumu pryskyřic (pro studenty vysokých škol)

Brigády, trainee program:

Kontakt:

Bc. Jana Hlávková, personalista
Tel: +420 477 163 107
E -mail: hlavkova@spolchemie.cz

Petra Rollingerová, personalista
Tel: +420 477 162 270
E-mail: rollingerova@spolchemie.cz

Mob. tel.: +420 730 587 664

Studentské praxe a stáže:

Kontakt:

Gabriela Procházková, personalista
Tel: +420 477 162 064
E-mail: prochazkovag@cssas.cz

Menu